ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Biomedisch Ontwerpen

In zes lessen doorlopen de leerlingen het hele ontwerpproces. Per les worden een aantal verdiepende opdrachten aangereikt. Voor elke les is een presentatie beschikbaar. Mail daarvoor naar wetenschapsknooppunt@tudelft.nl.