ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Goede start nieuw schooljaar

Weer naar school! Ontdek onze handige tips om te oefenen met samenwerken, inleven en creativiteit.

Coöperatieve spellen

In de eerste weken wil je extra veel aandacht besteden aan het creëren van een goede sfeer en een veilig klimaat. Met coöperatieve spellen waarbij kinderen op elkaar aangewezen zijn om de opdracht te laten lukken werk je daar aan! Hieronder staan drie spellen die je met de hele klas kunt doen. Ook geschikt als energizers.

1 Gordiaanse knoop

Kom samen uit de knoop.

2 Op een lijn

Laat de kinderen op een rij gaan staan. Zodra iedereen weet op welke manier de rij gevormd moet worden, mag er niet meer gepraat worden! Iedereen is dan stil. Kies één manier uit de volgende opties of bedenk zelf wat!

  • Van klein naar groot
  • Alfabetische volgorde van jullie voornamen
  • Op leeftijd
  • Alfabetische volgorde van jullie achternamen
  • Op schoenmaat (van klein naar groot)
  • Op huisnummer
  • Alfabetische volgorde van de naam van je moeder
  • Vanaf januari gerekend wie er het eerst jarig is tot wie er het laatst jarig is

3 Naar voren stappen

Laat de kinderen op een rij staan met het gezicht naar dezelfde kant. Ze moeten allemaal een stap naar voren doen om deze opdracht te laten lukken, maar er mag altijd maar één kind tegelijk naar voren stappen. Als toch meerdere kinderen tegelijk stappen, moet iedereen weer terug op de lijn gaan staan. De kinderen mogen niet praten of een teken geven en ze mogen alleen naar voren kijken. Lukt het? Probeer het dan eens met ogen dicht! 

Voor meer groepsvormende activiteiten kun je hier kijken: https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/gratis-download-groepsvorming-activiteiten/

Leer elkaar beter kennen

Misschien zijn er nieuwe groepen gevormd dit jaar, nieuwe kinderen in de klas. Misschien is de klas hetzelfde als volgend jaar. Maar elkaar beter leren kennen is altijd fijn!

Dat past mooi bij de ontwerpvaardigheid ‘Leef je in’. Veel tips uit deze blog zijn dan ook nu goed bruikbaar. Laat kinderen elkaar interviewen of observeren. Of laat ze samen brainstormen om problemen op te lossen met de Help, een probleem! kaarten.

Ontwerplessen

Op ontwerpenindeklas.nl staan ook hele toepasselijke lessen om in deze periode te doen:

Vrienden maken. Voor groep 1 tot en met 8: Hoe kun je nieuwe vrienden maken?
Samen spelen. Voor groep 1 tot en met groep 4. Met behulp van rollenspel verzinnen kinderen oplossingen om samen te spelen als je van elkaar verschilt.
groepjes maken Groepjes maken. Voor groep 4 tot en met 8: Hoe kun je groepjes maken waar iedereen blij mee is?

Een fijne start van het schooljaar gewenst!

En voor straks alvast: de Kinderboekenweek! Als je creatieve ontwerpopdrachten zoekt en niet te veel tijd kwijt wilt zijn met de voorbereiding, kun je één van onze ontwerpboxen bestellen!